Menu Zavřeno

Přihláška ke stažení

Případní zájemci o členství ve Spolku výrobců hmyzu si mohou stáhnout přihlášku do spolku zde (formát *.doc).
Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašlete elektronicky na e-mailovou adresu spolku postmaster@svzh.cz.