Menu Zavřeno

Desatero chovatele

Praktický rádce pro ty, kteří uvažují o založení vlastního chovu hmyzu.

Máte-li chuť a zájem začít s chovem hmyzu, měli byste si umět odpovědět na těchto deset uvedených otázek:

  1. Zjistit, zda nemám já nebo někdo z nejbližšího okolí na hmyz alergii nebo odpor k hmyzu 
  2. Rozhodnout se jaký druh hmyzu chci chovat
  3. Zhodnotit jaké prostory mám nebo mohu mít k dispozici
  4. Ujasnit si jaké množství hmyzu chci produkovat
  5. Dostatečně prostudovat dostupnou literaturu a internet
  6. Ujasnit si pro koho má být moje produkce určená
  7. Ověřit si a předjednat s budoucími odběrateli zájem o produkci
  8. Promyslet si čím budu krmit, kde a kolik krmení jsem schopen zajistit
  9. Promyslet si jaké technické a technologické prostředky budu potřebovat a kde je získám
  10. Zjistit, zda mohu někde v okolí získat základní informace, rady a chovný materiál

Pokud máte pocit, že si dokážete uspokojivě odpovědět na všechny uvedené otázky a zájem o chov hmyzu u vás přetrvává, máte dobré předpoklady s chovem hmyzu začít.