Menu Zavřeno

Naše cíle

Stanovení dlouhodobých cílů, které SVZH považuje v současné době za důležité ke zlepšení prostředí pro možnost podnikání v oblasti výroby a zpracování hmyzu v České republice:

  1. široká popularizace vybraných druhů hmyzu jako alternativního zdroje živočišných bílkovin získávaných udržitelným způsobem
  2. v součinnosti s ministerstvem zemědělství ČR iniciovat vytváření podmínek pro podnikání v prvovýrobě a zpracování hmyzu srovnatelných s podmínkami pro ostatní hospodářská zvířata
  3. ve spolupráci se státními dozorovými orgány (zejména státní veterinární správou) přispět ke sjednocení povolovací a dohledové praxe
  4. vyhledávat a využívat výhody nových technologických a inovativních řešení v oblasti ustájení a péče o hmyz
  5. ve spolupráci s vysokými školami pracovat na optimalizaci krmných dávek vybraných druhů hmyzu
  6. vytvořit podmínky, zásady a názvosloví pro standardizaci vybraných druhů hmyzu
  7. ve spolupráci s výzkumnými ústavy se podílet na šlechtitelském programu vybraných druhů hmyzu, zejména potemníka moučného
  8. hledání efektivních způsobů zpracování hmyzu na hmyzí moučku a uplatnění této suroviny v potravinářství a krmivářství
  9. ve spolupráci s vysokými školami hledat uplatnění hmyzu v dalších oborech jako jsou kosmetika, farmacie apod., s ohledem na přirozenou nebo podmíněnou přítomnost cenných složek
  10. přispět k vytvoření dlouhodobého systému sledování přítomnosti nežádoucích látek ve hmyzích produktech jako součást zásad pro zlepšení ochrany spotřebitele

Ivan Papoušek,
předseda spolku