Menu Zavřeno

O nás

Spolek výrobců a zpracovatelů hmyzu je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů vytvořeným na spolkových demokratických zásadách, nezávislým na politických stranách, hnutích, a náboženstvích. Hlavním úkolem spolku je podpora a popularizace chovu vybraných druhů hmyzu a prosazování společných zájmů v této oblasti.

V současné době si spolek klade jako jeden ze svých důležitých cílů být odborným partnerem státní správě a ostatním orgánům, které se podílejí na přípravě a tvorbě legislativy související s nabízením hmyzu jako potraviny pro lidskou spotřebu, více viz zde.