Menu Zavřeno

Aktuality

28.5.2022

Proteiny z hmyzu si celosvětově nacházejí cestu i do krmiv pro domácí mazlíčky. Více o tomto trendu se můžete dozvědět v tomto článku nebo na videu po kliknutí na tento obrázek:


16.5.2022

Náš spolek výrobců a zpracovatelů hmyzu podal žádost o dotaci z dotačního programu „Vzdělávání a propagace“ na svoji vzdělávací a osvětovou činnost v roce 2022 a Ministerstvo zemědělství ČR požadovanou dotaci spolku přidělilo.

Název dotovaného projektu je „Zvýšení povědomí spotřebitelů a široké veřejnosti o hmyzu, jako o nové komoditě živočišné produkce, důležité pro budoucí soběstačnost a udržitelný rozvoj zemědělství ČR“.

Cílem projektu je představit hmyz, který je podle platné legislativy ČR nově řazen do kategorie hospodářských zvířat, jako plnohodnotnou zemědělskou komoditu se širokým potenciálem zejména v potravinářství, krmivářství a dalších oblastech. Snahou projektu je efektivně vysvětlit, proč by zrovna hmyz měl být v produkci potravin řazen na minimálně stejnou úroveň kvality jako produkty z ostatních druhů hospodářských zvířat, dnes tradičně vyžívaných v živočišné produkci.

Projekt podpořilo Ministerstvo zemědělství ČR.


24.4.2022

Ve dnech 21. až 24. dubna se náš spolek zúčastnil mezinárodní květinové a zahradnické výstavy Flora Olomouc, a to s osvětovou prezentací chovu jednotlivých druhů hmyzu pro potravinářství, s prodejní výstavou baleného jedlého hmyzu z produkce našich členů a také s nejvíce atraktivními teplými pokrmy z jedlého hmyzu, připravovanými přímo na místě naším členem Petrem Švingrem a jeho pomocnicí Aničkou. Výstavu Flora Olomouc navštívilo téměř 50.000 lidí a přestože velká většina z nich svým zaměřením a průměrným věkem nepatřila do typické cílové skupiny příznivců konzumace hmyzu, můžeme po vyhodnocení akce konstatovat, že jsme naplnili cíle, s nimiž jsme na tuto akci vyráželi.

Velké poděkování za investovaný čas a úsilí patří všem členům našeho spolku, kteří se této náročné čtyřdenní akce zúčastnili jako propagátoři, prodejci, vystavovatelé a zásobovatelé a obětovali tak své osobní pohodlí ve prospěch spolku a pro posílení společenského povědomí o budoucnosti konzumace hmyzu jako potraviny nového typu. Jmenovitě bychom tímto rádi poděkovali předsedovi spolku p. Papouškovi s manželkou Irenou za pečlivou přípravu a organizaci naší účasti, Petru Švingrovi s partnerkou Aničkou za čtyřdenní kuchařský maratón při přípravě teplých pokrmů, bratrům Kovaříkovým a panu Filipovi za profesionální prezentaci balených hmyzích potravin, Josefu Jehlíkovi za neúnavné prodejní nasazení a obdivuhodné přesvědčovací schopnosti a Petru Forštovi s manželkou Markétou za propagaci chovného hmyzu a prodej balených potravin během víkendové návštěvní špičky.

Velké díky patří také dodavatelům hmyzu a hmyzích produktů z řad našich členů, kterými byly tyto společnosti – Crunchy, WormUp, Farmerio, Grig, Papek, Broukárna a Broukey.

Atmosféru a průběh akce můžete posoudit z následujících fotografií:


20.2.2022

Začal program šlechtění hmyzu pro chov. Už tisíce let lidé šlechtí nová plemena domestikovaných zvířat a na začátku tohoto roku byl spuštěn první program i na šlechtění hmyzu. Souvisí to s očekávaným boomem v tomto odvětví, kterému se letos v EU otevírá nové odbytiště.

Podrobnosti se můžete dozvědět ve článku, který si otevřete kliknutím na tento obrázek – poslechnout si můžete i zvukovou část článku.


21.1.2022

V rámci francouzského předsednictví Evropské unie bylo svoláno neformální zasedání ministrů životního prostředí. Jedním z hlavních témat byly závazky vyplývající z „Green dealu“ EU, v němž hraje hmyzí průmysl jednu ze strategických rolí. Téma hmyzu bylo skloňováno zejména v souvislosti se snižováním emisí. Představitelem zástupců hmyzího průmyslu byl ředitel společnosti Ÿnsect, pan Antonie Hubert, který je od roku 2011 prezidentem Mezinárodní asociace pro hmyz jako potravinu a krmivo (IPIFF).


30.11.2021

Česká televize odvysílala pořad „Černé ovce“, kde se k perspektivě hmyzu pro lidskou konzumaci vyjadřují odborníci ze státní veterinární správy a ministerstva zemědělství, odboru bezpečnosti potravin. Všichni účinkující odborníci se shodují, že hmyz je potravinou budoucnosti a jeho konzumace má před sebou velkou perspektivu. Pořad si můžete prohlédnout po kliknutí na přiložený obrázek, téma hmyzu jako potraviny začíná v čase videa 7.26 min.


15.11.2021

Naše partnerská Asociace soukromého zemědělství zveřejnila na svém webu ASZ ČR a na podcastových aplikacích Spotify a Google Podcasts rozhovor s předsedou našeho spolku, p. Ivanem Papouškem, který byl nahrán v rámci podcastu „Sedláci v éteru“.

Tento díl podcastu si můžete přehrát po kliknutí na některou z těchto podcastových služeb:


8.11.2021

Jeden z členů našeho spolku, firma Farmerio, byl pozván jako host do televizního pořadu Dobré ráno, kde se hovořilo a diskutovalo na téma „Jedlý hmyz“ a vše kolem něj. Dotazy byly nejen na legislativu potřebnou pro zpracování jedlého hmyzu k potravinářským účelům, ale i otázky týkající se projektu a výzkumu zaměřeného na chov Potemníka moučného (Tenebrio molitor), přínos nutričních hodnot jedlého hmyzu pro člověka, zda jedlý hmyz můžeme označit jako superpotravinu budoucnosti a další související témata.

Pro spuštění videa z příslušné části pořadu Dobré ráno klikněte na přiložený obrázek, téma hmyzu začíná v časech videa 27:48 min, 56:01 min a 108:42 min.


15.9.2021

Jeden z progresivních členů Spolku výrobců a zpracovatelů hmyzu, firma WormUP, aktuálně slaví veliký úspěch, kterým je vítězství v soutěži firma roku v Královéhradeckém kraji, podrobnosti zde. Toto vítězství v krajském kole firmu posunuje do celostátní soutěže, kde by velmi ráda také zvítězila. Ať už se firmě WormUP podaří nebo nepodaří dostat se na první příčky v celostátní soutěži, bude to výrazná změna nejen pro naše členy a další subjekty zabývající se hmyzem pro lidskou konzumaci, ale také významný signál pro celý potravinářský průmysl.

Úspěch firmy WormUP je zároveň tou nejlepší propagací celého našeho oboru tím nejefektivnějším možným způsobem. Všem, kteří se pohybují v oblasti hmyzího potravinářství a mají vyšší ambice, může úspěch této firmy posloužit jako argument, že spotřebitelská veřejnost již nepohlíží na hmyz v potravině jako na atrakci, ale začíná jej vnímat jako plnohodnotnou alternativu masa a masných produktů.


17.8.2021

Dnes vstoupilo v platnost rozhodnutí Evropské komise 2021/1372, kterým se povoluje dříve obecně zakázané používání zpracovaných živočišných bílkovin v krmivech pro drůbež a prasata. Důvodem, proč o této změně informuje náš spolek, je skutečnost, že povolení se vztahuje na živočišné bílkoviny získané z hmyzu. Prasata mohou být kromě hmyzu krmena živočišnými bílkovinami z drůbeže a drůbež může být navíc krmena moučkou z prasat. Pro přežvýkavce (krávy, kozy, ovce, atp) platí zákaz jakýchkoliv živočišných bílkovin stále, tedy i včetně hmyzu.


18.7.2021

Tento víkend proběhla v pražské ZOO akce „Víkend hmyzožravců“, jejímž cílem bylo umožnit návštěvníkům vyzkoušet konzumaci různých hmyzích specialit a blíže se seznámit s benefity hmyzí kuchyně. Na této akci náš spolek zajišťoval přípravu a prodej teplých pokrmů z potemníků moučných, potemníků peruánských, cvrčků domácích a sarančat stěhovavých a také nabídku a prodej ochuceného sušeného hmyzu, vše z produkce svých členů. Většinu nabízeného sortimentu bylo možno bezplatně ochutnat v nabízených vzorcích nebo zakoupit ke konzumaci přímo na místě či s sebou. Vedle hmyzích ochutnávek náš spolek připravili i další doprovodný program osvětového charakteru. Na terase Vzdělávacího centra ZOO Praha si návštěvníci mohli prohlédnout ukázky chovu bezobratlých živočichů vhodných k lidské kontumaci, dozvědět se zajímavosti z hmyzí říše a seznámit se s hmyzem jako alternativním zdrojem potravy.

Jak celá tato velká a organizačně i personálně náročná akce probíhala se můžete přesvědčit v těchto fotogaleriích:

  • Ranní přípravy:
  • Naše nabídka:
  • Zájem návštěvníků:
  • Zájem TV štábů:

Děkujeme ZOO Praha, že nám umožnila zúčastnit se pořádaného „Víkendu hmyzožravců“ a pomoci tak s osvětou a propagací našeho oboru. Velký dík vyjadřujeme také všem našim členům, kteří se podíleli na zajištění této náročné akce ať vlastní účastí nebo dodávkami živého hmyzu a výrobků z něj. Bez obětavosti a osobního nasazení těchto členů bychom nemohli na pořádání takto velkých a náročných akcí ani pomýšlet.


24.6.2021

Ve čtvrtek 24. června proběhla pravidelná členská schůze Spolku výrobců a zpracovatelů hmyzu v sídle spolku v Praze.

Hlavními body programu schůze bylo právní postavení producentů a zpracovatelů hmyzu v současné situaci s ohledem na platné znění příslušných právních předpisů a seznámení se současnou a předpokládanou budoucí legislativní situací v ČR i EU. Kromě hojné účasti členů spolku se zúčastnili i zástupci Ministerstva zemědělství, odboru bezpečnosti potravin a Státní veterinární správy, kteří přednesli své přínosné příspěvky na uvedená témata.

Děkujeme předsedovi spolku, členům výboru i přítomným členům spolku za zajištění a zdárný průběh schůze a našim hostitelům z Asociace soukromého zemědělství za pohostinnost a vzornou spolupráci.


22.6.2021

Oficiální stvrzení průlomu v konzumaci hmyzu lidmi – dnešním dnem byla prováděcím nařízením Evropské komise povolena pro území Evropské unie nová potravina, a sice Sušené larvy potemníka moučného Tenebrio molitor (mouční červi), buď jako celé sušené larvy a nebo v prášku. Z nové potraviny je povoleno vyrábět proteinové výrobky, sušenky a také pokrmy na bázi luštěnin nebo těstovin.

Výsledkem je rozšíření seznamu nových povolených potravin jehož úplné znění v českém jazyce naleznete zde:


8.2.2021

Je váš oblíbený herec Robert Downey, jr.? Ironman investuje do udržitelných technologií a budoucnosti. A hmyzí protein je jedno z velkých témat, kterému věří. Podívejte se sami (video je v angličtině).


25.11.2020

Dne 24.11.2020 vydal Evropský úřad pro bezpečnost potravin (European Food Safety Association – EFSA – agentura Evropské unie) odborný posudek o bezpečnosti konzumace sušené formy larev potemníka moučného (Tenebrio molitor) jako nové potraviny pro lidskou konzumaci. Žadatelem o tento posudek byla Evropská komise. Výsledkem třicetistránkového posudku je kladné stanovisko ke konzumaci larev potemníka moučného lidmi a zároveň doporučení obvyklé návazné procedury schvalování nové potraviny včetně detailnějšího zkoumání všech jednotlivých alergenů, na které by mohli být konzumenti citliví. Tento důležitý krok znamená, že státy Evropské unie se velmi brzy zařadí po bok Asie, Afriky nebo například zemí Jižní Ameriky, kde je konzumace hmyzu lidmi legislativně umožněna již desítky let.

Plné znění posudku v anglickém jazyce je k nahlédnutí zde:

Prvním českým výrobcem žádajícím o umožnění vyrábět tuto novou potravinu je člen Spolku výrobců a zpracovatelů hmyzu pan Libor Sloupenský. Ten svou společnost WormUp na zpracování potemníka moučného založil již v roce 2019.


13.11.2020

Ve XXII. sérii pořadu Prostřeno! byl prostřednictvím člena našeho spolku pana Petra Švingra představen hmyz jako ingredience, ze které se dá připravit zajímavý a zároveň pro tělo hodnotný pokrm.

Krátkou ukázku z pořadu najdete zde:

Celý díl, pro jehož shlédnutí je potřeba iPrima účet, naleznete zde:

Pan Švingr provozuje zážitkovou gastronomii pod značkou Broukey. Doporučujeme ochutnávku jeho kulinářského umění na food festivalech, kde je Broukey často k nalezení.


25. 10. 2019

Dne 16. 10. 2019 byl usnesením č. 739 schválen Poslaneckou sněmovnou ČR vládní návrh Novely Veterinárního zákona v navrženém znění, se čtyřmi pozměňovacími návrhy, které se ovšem všechny týkaly psích útulků a množíren, takže pasáže týkající se hmyzu zůstaly tak, jak byly navrženy. Nyní míří novela zákona do Senátu a nepředpokládá se, že by k ní měly být zásadní výhrady a její účinnost po podpisu prezidenta se dá očekávat na začátku příštího roku.
Jakmile norma vstoupí v platnost, náš spolek se pokusí zadat právní výklad pasáží týkajících se hmyzu a případně konzultovat tuto oblast se zástupci Státní veterinární zprávy. Se závěry učiněných zjištění vás následně seznámíme zde na stránkách Spolku výrobců hmyzu.

Vládní návrh Novely veterinárního zákona včetně vyznačených změn je k nahlédnutí zde:


2. 6. 2019

WSPK Farmářský food festival v Jindřichově Hradci – jak to dopadlo…

Jak jsme již avizovali v předchozí aktualitě, náš Spolek výrobců hmyzu se v sobotu 25. května zúčastnil Farmářského food festivalu v Jindřichově Hradci. Bylo to poprvé, kdy jsme veřejnosti nabídli ochutnávku hmyzích specialit a ačkoliv jsme měli trochu obavy, že o naši nabídku nebude v konkurenci mnoha zajímavých farmářských produktů dostatečný zájem, výsledek dalece předčil naše očekávání. Trvalá fronta zákazníků a zájemců o informace před naším stánkem a také velmi pozitivní ohlasy organizátorů festivalu i hlavního pořadatele akce, banky Waldviertler Sparkasse, jsou toho příjemnými důkazy.

Za úspěch této akce velmi děkujeme profesionálnímu kuchaři p. Petrovi Švingrovi a jeho pomocnici, kteří měli v rukou gastronomickou přípravu nabízeného hmyzu a celý den se prakticky nezastavili, předsedovi spolku p. Papouškovi, který dokonale připravil a zorganizoval naši účast na festivalu a dodal červy ke konzumaci, jeho manželce pí. Papouškové, která spolu s pomocnicí napekla neuvěřitelných 2000 sladkých i slaných koláčků s moučnými červy a členovi rady spolku p. Forštovi, který dodal sarančata a cvrčky ke konzumaci a spolu s pí. Papouškovou obsluhoval stovky a stovky spokojených zákazníků.

Velký dík patří také Asociaci soukromého zemědělství ČR, jmenovitě tajemníkovi p. Šebkovi a všem šikovným dámám z hlavní kanceláře, kteří Food festival spoluorganizovali, umožnili nám naši účast a velmi nám pomohli výrobou propagačních bannerů, sliderů a informačních letáků. Děkujeme také společnosti SENS za dodávku proteinových tyčinek s cvrččí moukou a atraktivními ovocnými a dalšími zajímavými příchutěmi.

Následující snímky dokumentují naši účast na festivalu:


21. 5. 2019

WSPK Farmářský food festival v Jindřichově Hradci

Již tuto sobotu se centrum Jindřichova Hradce promění ve velkolepý Farmářský food festival spojený s kulturním programem, kde představí svou pestrou produkci celá řada členů ASZ ČR z celé republiky, mimo jiné i náš Spolek výrobců hmyzu. Ve spolupráci s profesionálním kuchařem, p. Petrem Švingrem, pro vás připravíme ochutnávku jedlého hmyzu v podobě pestré nabídky pečených, smažených i sušených pokrmů. Těšit se tak můžete na speciality ze cvrčků, sarančat, moučných červů a potemníků brazilských. Akce proběhne na náměstí Míru, na Masarykově náměstí a v přilehlém parku.

„Hlavní myšlenkou Farmářského food festivalu je naservírování toho nejlepšího z celé České republiky v jeden den na jednom místě, a to právě v Jindřichově Hradci. Chceme propojit naše klienty z oblasti zemědělství s majiteli restaurací a kuchaři a společně vzdát hold tradičnímu zemědělství, poctivé přípravě pokrmů a požitku z výborného jídla. Součástí festivalu bude tematický doprovodný program pro rodiny s dětmi,“ informují zástupci Waldviertler Sparkasse Bank AG, hlavního pořadatele Food festivalu

Bude možné ochutnat nepřeberné množství jídel a pití, ale také si nakoupit farmářské výrobky na doma. Zábava bude zajištěna prostřednictvím rozmanité kulturní produkce. V průběhu dne se na pódiu vystřídají kulturní spolky, kuchařské hvězdy se svým kulinářským uměním a několik hudebních uskupení. Program vyvrcholí vystoupením zpěváka Mikolase Josefa, reprezentanta naší republiky v soutěži Eurovision Song Contest 2018. Park, který na centrum města bezprostředně navazuje, bude vyhrazen bohatému programu pro děti pod taktovkou společnosti Creative World, ohradě se živými zvířaty a skákacímu hradu.

Společně se zástupci banky Sparkasse srdečně zveme všechny k návštěvě této akce a možnosti strávit den s dobrým jídlem, příjemnou hudbou a zajímavým doprovodným programem pro celou rodinu.

Další informace naleznete zde:


29. 3. 2019

Přijetí nových členů Spolku výrobců hmyzu

Dnes se uskutečnila členská schůze Spolku výrobců hmyzu, která mj. přijala i tři nové členy spolku – pana Michala Žlábka z Prahy, pana Jaromíra Picka z Brna a pana Ĺubomíra Guzmana z Bratislavy, viz aktualizovaný seznam členů.  Všem novým členům spolku blahopřejeme a těšíme se na vzájemnou spolupráci.


5. 3. 2019

Náš spolek byl přijat za člena Asociace soukromého zemědělství

Dnešního dne byl náš Spolek výrobců hmyzu přijat za člena Asociace soukromého zemědělství. Od členství v ASZ si slibujeme, že nám přinese snadnější přístup k informacím v oblasti legislativních změn nebo příchodu nových technologií, větší možnosti iniciovat a aktivně ovlivňovat změny v zemědělské a potravinářské politice Ministerstva zemědělství a pomůže nám při snaze o rovný přístup k možnosti čerpání státní podpory určené pro živočišnou výrobu.


28. 11. 2018

Evropský proteinový plán a s tím spojené příležitosti

Mezinárodní asociace pro hmyz jako potravinu a krmivo (IPIFF) publikovala své plány k naplňování tzv. „Evropského proteinového plánu“. Dokument objasňuje, jak by měl sektor evropských výrobců hmyzu zareagovat na výzvy plynoucí z deficitu plnění proteinového plánu (viz kapitola I) a navrhuje obecná doporučení pro orgány EU, jak dále optimalizovat podmínky pro plnění plánu (viz kapitola II).

Dokument v anglické verzi je k dispozici zde:


14. 11. 2018

Účast našeho spolku na podzimním zasedání Rady Asociace soukromého zemědělství ČR

Ve dnech 12. až 13. listopadu se v Přerově uskutečnilo podzimní zasedání Rady ASZ ČR, na němž vystoupil za náš spolek předseda výboru SVH, p. Ivan Papoušek. Cílem naší účasti bylo informovat asociaci o činnosti našeho spolku, seznámit ji se stavem chovatelství hmyzu u nás a částečně i v Evropě a zejména nabídnout oboustranně přínosnou spolupráci při rozvoji produkce hmyzu jako potraviny třetího tisíciletí.

Plné znění příspěvku předsedy p. Ivana Papouška najdete zde: Příspěvek SVH na ASZ ČR


3. 9. 2018:

Energetické tyčinky i těstoviny. Přidávání hmyzu do jídla je nový trend, navíc ekologický

Šest nožiček, tykadla a složené oči – mnozí lidé znají odpor vůči hmyzu. Zvlášť pokud se mají do zvířátek zakousnout. Některé však může ke konzumaci hmyzu lákat dobré svědomí: Odborníci důrazně volají po tom, abychom v zájmu záchrany klimatu a životního prostředí všichni jedli více hmyzu a larev. A abychom dělali něco proti formám hromadného chovu zvířat, při nichž savci jako hovězí dobytek a vepři trpí.

Podrobnosti zobrazíte po kliknutí na obrázek.


18. 8. 2018: Je libo burger z červího masa? Ve švýcarském Coopu vám ho naservírují.

Neobvyklé speciality si budou moci od příštího týdne koupit zákazníci švýcarského maloobchodního řetězce Coop. V několika pobočkách budou totiž ve formě polotovarů běžně k dostání burgery a masové kuličky z moučných červů. Švýcarsko prodej potravin obsahujících určité druhy hmyzu povolilo letos na jaře.

Podrobnosti zobrazíte po kliknutí na obrázek.


9. 7. 2018:

Mezinárodní konference o nových potravinách

Přehlednou prezentaci z Mezinárodní konference o nových potravinách, která se konala 19. a 20. června 2018 v Národní technické knihovně v Praze (viz níže), můžete nalézt pod tímto odkazem.


12. 6. 2018:

Mezinárodní konference o nových potravinách

Ve dnech 19. a 20. června tohoto roku se v Praze koná Mezinárodní konference o nových potravinách, organizovaná Ministerstvem zemědělství ČR. Cílem této konference je předání nových informací, především v oblasti právních předpisů a sdílení zkušeností těch, kteří v oblasti nových potravin působí.

Podrobnosti o zaměření konference lze najít zde, program konference je ke stažení zde.


3. 6. 2018:

Uvádění potravin z hmyzu na český trh

Ministerstvo zemědělství vyšlo vstříc všem milovníkům hmyzích jídel a umožnilo potraviny z hmyzu uvádět na trh. Zpřesnilo totiž výklad nařízení Evropské unie o potravinách nového typu, které platí od začátku letošního roku. Obchody tak mohou prodávat jídla z hmyzu, pokud jde o hmyzí druh, který už dříve konzumovali lidé v některé ze zemí EU.

Podrobnosti zobrazíte po kliknutí na obrázek.


10. 5.2018:

Hmyz jako potravina třetího tisíciletí

Chov hmyzu si v poslední době široká veřejnost spojuje pod vlivem mediálních informací zejména s entomofágií, tedy vědou zabývající se konzumací hmyzu jako lidské potravy. Entomofágie se skutečně zdá být důležitou částí řešení celosvětového problému, jak uživit stále rychleji rostoucí lidskou populaci a jak posílit potravinové zdroje s minimálními produkčními nároky. Evropská unie přijala soubor legislativy známý pod názvem „Hmyz jako potravina třetího tisíciletí“, jehož implementace do českého právního prostředí probíhá právě v současné době. Těm, kteří se o danou problematiku zajímají více, předkládáme odkazy na některé oficiální dokumenty, upravující danou oblast v současné době: